služby

01
Daňové služby

Daňové poradenství

komlexní Daňové poradenství

Nabízíme profesionální konzultace a poradenství v oblasti daňové problematiky. V době neustále se měnící daňové legislativy a zvyšujícího se počtu kontrolních postupů Finanční správy vůči podnikatelům a firmám, je daňové poradenství nepostradatelnou součástí nejen všech významnějších podnikatelských rozhodnutí, ale i běžné provozní činnosti každého podnikatele.

Daňový poradce

Kvalitní služby daňového poradce Vám zajistí hluboká znalost daňového práva, rozsáhlé praktické zkušenosti s identifikací rizik či oblastí k úsporám u řady jiných subjektů ze stejného i jiných odvětví a aktuální přehled o tom, na co se právě zaměřují finanční úřady, o chystaných budoucích změnách a jak být na ně co nejlépe připraven.

Optimalizace

Daňová optimalizace je nástrojem k efektivnímu řízení a rozvoji podnikání, neboť dochází k detekci daňových rizik a optimalizaci parametrů jednotlivých daní, a to vše v rámci zákonných mantinelů. Není třeba složitých zahraničních struktur, aby společnost netrpěla nadměrným daňovým zatížením a mohla investovat do správných míst svého podnikání.

02
účetní služby

účetní a daňová evidence

kompletní účetní servis

Nabízíme profesionální vedení účetnictví a komplexní účetní služby přizpůsobené konkrétním potřebám a náročnosti účetních procesů jednotlivých klientů. Do našeho portfolia účetních služeb rovněž patří profesionální asistence a poradenství v oblasti optimalizace účetních procesů malých a velkých firem.

účetnictví

S poskytováním účetních služeb máme dlouholeté zkušenosti a i proto umíme spolehlivě a efektivně poradit v oblasti správného fungování Vašeho účetního oddělení – od výběru účetního systému až po optimalizaci procesu včasného reportingu.

Zpracováváme a vedeme účetnictví v rozsahu a členění dle platných právních předpisů, pro plátce i neplátce DPH, dvojí účetnictví i daňovou evidenci.

účetní poradenství​

Pro případy, kdy podnikatel využívá vlastní interní sílu pro zajištění administrativních a účetních činností ve svém podniku, nabízíme využití služebu účetní poradenství pro ne zcela standardní účetní a ekonomické případy a to včetně průběžného účetního dohledu nad správností vedené účetní agendy. Takto poskytované služby i formou metodického dohledu poskytují podnikateli naprostou jistotu a spolehlivost nad vedeným účetnictvím a z něj plynoucích výstupů.​

03
mzdové služby

mzdová agenda a personalistika

zajistění mzdové agendy jako celku

Zajišťujeme kompletní zpracování mzdové agendy. Měsíční přehledy mezd, výplatní pásky. Příkazy k úhradě (mzdy, zdravotní pojištění, sociální pojištění, zákonné pojištění). Měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a Českou správu sociálního zabezpečení. Evidenční listy důchodového zabezpečení a mzdové listy…

Mzdové účetnictví

Dlouholeté zkušenosti máme i s externím zpracování mzdové agendy, které v dnešní době patří ke stále využívanější službě, jenž firmy využívají pro své zaměstnance.

Ke službě náleží i zastupování při kontrolách na Okresní správě sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťovnách a úřadech práce. Toto zastupování je již v ceně měsíčního paušálu dohodnutého s klientem.

personalistika

Zajišťujeme administrativní proces při nástupu a odchodu zaměstnanců, komunikaci s úřady a institucemi, pracovně právní služby, podporu pro HR tým a zaměstnancům společnosti v případě řešení mzdových otázek

04
různé služby

ostatní služby

komplexní systém služeb

Excelentní systém služeb se nesestává pouze z kvality, ale také z rozsahu poskytovaných služeb. Níže se můžete seznámit s dalšími službami, které, nikoliv však výlučně, můžeme nabídnout.

odborné konzultace

Kombinací kompletních účetních, daňových a právnických služeb jsme schopni zabezpečit komplexní a na míru šitá řešení pro Vaše podnikání i soukromé záležitosti. Naše poradenské služby Vám pomohou při vytváření hodnoty a sníží potenciální riziko spojené s podnikáním i nebezpečím běžného života.

znalecká činnost

Mgr. Vladimír Lein, MBA je znalcem jmenovaným na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti v oboru ekonomika, odvětví účetní evidence a ekonomická odvětví různá, specializace daně. Za svojí téměř 15 letou praxi získal rozsáhlé zkušenosti, které navíc dokáže u svých klientů skvěle aplikovat.