ceník

Následující ceník uvádí obecné ceny, které účtovány v případech, kdy není dohodnuto jinak.

Ve smlouvě o poskytování služeb je možno sjednat úhrady za všechny nebo konkrétně vybrané položky formou paušální částky.

Takto mohou být v paušální částce obsaženy i úkony spojené s uzavíráním účetního období, vyplnění všech průběžných i ročních daňových přiznání, zpracování výkazu zisku a ztráty, rozvahy, příloh, případně přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu, pravidelné předávání všech předem požadovaných ekonomických informací a účetních sestav, podnikatelské a ekonomické poradenství a dále komunikace a zastupování před státními orgány v oblasti účetnictví a daní za období, která spadají do doby účinnosti sjednání paušálu.

účetnictví a daňová evidence

Služba Cena
vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví)
měsíční paušální částka dle smlouvy o poskytování služeb

nebo částka 590 Kč za 1 hodinu práce
vedení účetnictví (podvojného)
měsíční paušální částka dle sepsané smlouvy

nebo částka 590 Kč za 1 hodinu práce
daňová evidence (jednoduché účetnictví), plátce DPH
paušální částka již od 1.400 Kč měsíčně
účetnictví (podvojné), plátce DPH
paušální částka již od 2.200 Kč měsíčně

mzdy a personalistika

Služba Cena Poznámka
zpracování mezd 1 zaměstnanec
220 Kč
Měsíční paušální cena (včetně ročních přehledů, zastupování apod.)
přihlášení zaměstnance – občana ČR/cizince
300/590 Kč
příprava, vyplnění a podání všech dokumentů
nahlášení změn v údajích na úřady
100 Kč
příprava, vyplnění a podání všech dokumentů
odhlášení zaměstnance – občana ČR/cizince
300/500 Kč
příprava, vyplnění a podání všech dokumentů
výpočet srážek z čisté mzdy
50 Kč
za 1 každou exekuci zaměstnance
přihlášení zaměstnavatele
590 Kč
na všechny relevantní úřady

vyplňování přiznání a přehledů

Služba Cena Poznámka
vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob
700 Kč
pro zaměstnance mající příjmy pouze ze závislé činnosti z ČR
vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob
1.100 Kč
pro zaměstnance mající i jiné příjmy z ČR
vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob
2.200 Kč
pro fyzické osoby mající i příjmy ze zahraničí
vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob (včetně příloh a přehledů)

(pozn. v paušální částce zahrnuto)
2.700 Kč
pro podnikatele na základě dodaných podkladů
vyplnění daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob (včetně závěrky a příloh) – pro právnickou osobu nepodléhající auditu mimo a.s.

(pozn. v paušální částce zahrnuto)
4.400 Kč
jedná se o vypracování na základě dodaných údajů
vyplnění daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob (včetně závěrky a příloh) – pro a.s. a pro všechny společnosti podléhající auditu

(pozn. v paušální částce zahrnuto)
6.600 Kč
jedná se o vypracování na základě dodaných údajů
vyplnění přiznání k silniční dani

(pozn. v paušální částce zahrnuto)
550 Kč

+50 Kč
3x vozidlo

za každé další vozidlo
vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí
800 Kč

+100 Kč
řádné, dílčí, dodatečné

za každý vložený list přiznání
vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty

(pozn. v paušální částce zahrnuto)
500 Kč
řádné, opravné, dodatečné
vyplnění kontrolního hlášení

(pozn. v paušální částce zahrnuto)
500 Kč
řádné, následné
vyplnění daňového přiznání v rámci MOSS
500 Kč
řádné, opravné

jednorázové činnosti

Služba Cena Poznámka

Zpracování výkazů INTRASTAT                                                                                                                                                      

360 Kč

+15 Kč

odeslání nebo přijetí

za vykázanou položku celního sazebníku na přijatém/vydaném dokladu

ostatní činnosti

Služba Cena Poznámka
za 1 hodinu běžné účetní práce

(v paušální částce zahrnuto)
590 Kč
každá započatá 0,5 hodina – nad rámec rozsahu služeb obsažených v měsíčním paušálu

každá započatá hodina – při ústně sjednané smlouvě nebo jednorázovém úkonu
za 1 hodinu jiné práce
590 Kč
úkony nesjednané ve smlouvě
za 1 hodinu účetního, ekonomického nebo organizačního poradenství, odborných prací (v paušální částce zahrnuto) a správy informačních technologií
890 Kč
každá započatá hodina
za 1 hodinu daňového poradenství nebo zastupování při jednání na úřadu (v paušální částce zahrnuto)
1.490 Kč
každá započatá hodina
vedení poštovní schránky
500 Kč
měsíčně
tisk a kopírování černobílé
0,90/1,80 Kč
za 1 stranu A4/A3
tisk a kopírování barevné
2,40/4,80 Kč
za 1 stranu A4/A3
archivace dokumentů
100 Kč
za pořadač za i započatý rok ve smyslu obchodních podmínek