ceník

Následující ceník uvádí obecné ceny, které jsou účtovány v případech, kdy není dohodnuto jinak. 

Všechny ceny uvedené v ceníku jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty

Ve smlouvě o poskytování služeb je možno sjednat úhrady za všechny nebo konkrétně vybrané položky formou paušální částky.

Takto mohou být v paušální částce obsaženy i úkony spojené s uzavíráním účetního období, vyplnění všech průběžných i ročních daňových přiznání, zpracování výkazu zisku a ztráty, rozvahy, příloh, případně přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu, pravidelné předávání všech předem požadovaných ekonomických informací a účetních sestav, podnikatelské a ekonomické poradenství a dále komunikace a zastupování před státními orgány v oblasti účetnictví a daní za období, která spadají do doby účinnosti sjednání paušálu.

účetnictví a daňová evidence

Služba Cena
vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví)
od 7 500 Kč měsíční paušální částka
vedení účetnictví (podvojného)
od 12 400 Kč měsíční paušální částka
daňová evidence (jednoduché účetnictví), plátce DPH
od 9 200 Kč měsíční paušální částka
účetnictví (podvojné), plátce DPH
od 14 700 Kč měsíční paušální částka
účetní práce nad rámec paušálu (smlouvy)
2 800 Kč za každou i započatou hodinu
další řádek
něco dalšího

mzdy a personalistika

Služba Cena Poznámka
Zpracování mezd 1 zaměstnanec HPP, DPČ
640 Kč
Měsíční paušální cena (včetně ročních přehledů, apod.)
Zpracování mezd 1 zaměstnanec DPP
130 Kč
Měsíční paušální cena
Zaměstnanec (1) pouze v evidenci (mateřská, apod.)
120 Kč
Měsíční paušální cena
Srážka exekuce (výpočet, evidence,..)
380 Kč
Za každý i započatý úkon
Přihláška organizace na příslušné SSZ a ZP
380 Kč
V součásné době se neúčtuje
Přihlášení/odhlášení zaměstnance na příslušné SSZ a ZP
380 Kč
V součásné době se neúčtuje

vyplňování přiznání a přehledů

Služba Cena Poznámka
vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob "A"
800 Kč
pro zaměstnance mající příjmy pouze ze závislé činnosti z ČR
vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob "A" nebo "B"
1 500 Kč
pro zaměstnance mající i jiné příjmy z ČR bez příloh
vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob "A" nebo "B"
5 000 Kč
pro fyzické osoby včetně příloh, nebo mající příjmy ze zahraničí
vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob (včetně příloh a přehledů)

(pozn. v paušální částce zahrnuto)
9 400 Kč
pro podnikatele na základě dodaných podkladů
vyplnění daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob (včetně závěrky a příloh) – pro právnickou osobu nepodléhající auditu mimo a.s.

(pozn. v paušální částce zahrnuto)
13 000 Kč
jedná se o vypracování na základě dodaných údajů
vyplnění daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob (včetně

závěrky a příloh)–pro a.s. a pro všechny společnosti podléhající auditu

(pozn. v paušální částce zahrnuto)
28 000 Kč
jedná se o vypracování na základě dodaných údajů
vyplnění přiznání k silniční dani

(pozn. v paušální částce zahrnuto)
700 Kč
1x vozidlo
vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí
3 700 Kč
řádné, dílčí, dodatečné
vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty

(pozn. v paušální částce zahrnuto)
900 Kč
řádné, opravné, dodatečné
vyplnění kontrolního hlášení

(pozn. v paušální částce zahrnuto)
900 Kč
řádné, následné

jednorázové činnosti

Služba Cena
Plná moc daňového poradce (neomezená)

pozn. v paušálníčástce zahrnuto
28 000 Kč / rok
Plná moc daňového poradce (omezená)
14 000 Kč / do 1. 7. v daném roce
Zpracování výkazů INTRASTAT

pozn. v paušálníčástce zahrnuto
960 Kč /odeslání nebo přijetí

+50 Kč za vykázanou položku celního sazebníku na přijatém/vydaném dokladu
Zpracování statistických údajů (Český statistický úřad)

pozn. v paušálníčástce zahrnuto
1 400 Kč / odeslání nebo přijetí

ostatní činnosti

Služba Cena Poznámka
za 1 hodinu běžné účetní práce

(v paušální částce zahrnuto)
2 800 Kč
každá započatá 0,5 hodina – nad rámec rozsahu služeb obsažených v měsíčním paušálu

každá započatá hodina – při ústně sjednané smlouvě nebo jednorázovém úkonu
za 1 hodinu jiné práce (scannování, kopírování apod.)

(pozn. v paušální částce zahrnuto)
500 Kč
úkony nesjednané ve smlouvě
za 1 hodinu účetního, ekonomického nebo organizačního poradenství, odborných prací (v paušální částce zahrnuto) a správy informačních technologií
2 200 Kč
každá započatá hodina
za 1 hodinu daňového poradenství nebo zastupování při jednání na úřadu

(pozn.v paušální částce zahrnuto dle smlouvy)
4 400 Kč
každá započatá hodina
obstarávání datové schránky (DS)

(pozn. v paušální částce nezahrnuto)
700 Kč
měsíčně
tisk a kopírování černobílé
2,30 Kč
za 1 stranu A4
tisk a kopírování barevné
6,90 Kč
za 1 stranu A4
archivace dokumentů po skončení spolupráce (smlouvy)
300 Kč
za jeden pořadač za i započatý měsíc